LTH-RINGEN
– Design Birger Pellas

Lunds Tekniska Högskolas emblem formgavs av
Birger Pellas 1965 och är integrerat i ringens mönster.
Det återfinns på både ingenjörsringen, doktorsringen och hattmärket. Dock har brandingenjörsringen eldsflammor istället, tillsammans med texten LTH.


Ringen tillverkas för hand i 18K rödguld och 18K
vitguld. Hattmärket är i förgyllt silver.


Birger Pellas formgav symbolen för LTH som
innefattar alla de olika delarna av ingenjörskonsten
– cirkeln som symboliserar klotet, sfären, kärnan,
axeln; triangeln som symboliserar kulturer, azteker,
egyptiska pyramider; kvadraten som symboliserar
ytan och rummet.


The emblem of Lunds Tekniska Högskola was designed by
Birger Pellas in 1965 and is integrated in the pattern of the ring. It is found both in the engineer ring, doctor ring and the hat emblem. The fire protection engineer ring has flames instead, together with the text – LTH. The ring is hand made in 18K red or white gold. The hat emblem is in goldplated silver. Birger Pellas designed the symbol of LTH and it incorporates all the different parts of engineering – the circle symbolises the globe, sphere, core, axle; the triangle symbolises cultures, the aztec, egyptian pyramides; the square symbolises area and space.